Интелигентно ниво на кошчето за отпадъци

Обхват на проекта

Строителното съдържание на Yuhang Smart Environmental Sanitation включва главно подсистема за наблюдение на екологичната санитарна мрежа, подсистема за надзор на събиране и транспортиране на отпадъци, подсистема за надзор на превозни средства за екологична санитария, подсистема за надзор на персонала за екологична санитария, подсистема за инспекция и оценка, цялостна подсистема за изпращане и командване, фоново управление и мобилно ПРИЛОЖЕНИЕ, статистически анализ и десет най-добри съдържание за докинг на данни.

Цели на проекта

Изграждането на Yuhang Smart Sanitation се поддържа от нови технологии като Интернет на нещата, облачни изчисления и големи данни.Чрез по-задълбочено възприятие, по-всеобхватна взаимосвързаност, по-ефективен обмен и споделяне и по-задълбочено изграждане на интелигентна система, цялостно събиране на информационни ресурси за градско управление, изграждане на цялостна градска координирана командна платформа, интегрираща надзор и мониторинг, научно вземане на решения за ранно предупреждение и аварийна команда.

Интелигентна страница за ниво на кошчето за отпадъци
Интелигентно ниво на кошчето за отпадъци-страница01