Почистващ робот - избягване на препятствия

Граждански център Шенжен

Гражданският център на Шенжен е цялостна сграда с множество функции като Общинско народно правителство на Шенжен, Общински народен конгрес на Шенжен, Музей на Шенжен, зала Шенжен и др. Това е административният център на Шенжен, главният офис на общинското правителство и място за обществено забавление.Тя се превърна в имидж на общинското правителство на Шенжен, най-емблематичната сграда в Шенжен.

Роботите Candela използват A02 на нашата компания, забавят и избягват пешеходци, когато засекат пешеходци, и кацат и работят в Civic Center Plaza, като основно отговарят за почистването на площадите и рециклирането на боклука.