Екологично възприятие на селскостопанските машини

Доставчик на интелигентни решения за селскостопански машини в Нанкин трябва да разработи селскостопански машини, които да възприемат околната среда.За да се подобри безопасността при работа, той трябва да следи хората и препятствията пред селскостопанската техника.

Изискване:

Голям диапазон на засичане, ъгъл на наблюдение над 50°

Не се влияе от силна светлина, може да работи нормално при 100KLux осветителна среда

Разстоянието до мъртвата точка е по-малко от 5 см.

Поради тази причина препоръчваме сензор A02, който може да отговори на техните нужди.

Екологичен-1
Интелигентно земеделие