Ултразвукова аларма против кражба, интелигентно приложение за аларма против кражба

Въведение

Използвайки ултразвуковия сензор като предавател и приемник, предавателят излъчва ултразвукова вълна с еднаква амплитуда към засечената зона, а приемникът получава отразената ултразвукова вълна, когато в засечената зона няма движещ се обект, отразената ултразвукова вълна е с еднаква амплитуда .Когато в зоната на откриване има движещ се обект, амплитудата на отразената ултразвукова вълна варира и се променя постоянно и приемната верига открива променящия се сигнал, за да контролира веригата да реагира, т.е. да задейства алармата. 

Ултразвукова аларма срещу взлом

Ултразвукова аларма срещу взлом

Wпринцип на работа на ултразвукова аларма против кражба

Според структурата и методите на инсталиране са разделени на два типа: единият е инсталирането на два ултразвукови преобразувателя в един и същи корпус, т.е. комбиниран тип трансивър и предавател, принципът му на работа се основава на Доплеровия ефект на звуковите вълни, също известен като доплеров тип.Когато в засечената зона не навлезе движещ се обект, отразените ултразвукови вълни са с еднаква амплитуда.Когато движещ се обект навлезе в детектираната зона, отразеният ултразвук е с различна амплитуда и постоянно се променя.Разпределението на енергийното поле на излъчвания ултразвук има определена насоченост, обикновено за зоната, обърната в посока, в елиптично разпределение на енергийното поле.

Другият е, че двата преобразувателя са поставени в различни позиции, т.е. приемният и предавателният разделен тип, известен като детектор на звуково поле, неговият предавател и приемник са предимно ненасочени (т.е. многопосочни) преобразуватели или полупосочни преобразуватели.Ненасоченият преобразувател създава полусферичен модел на разпределение на енергийното поле, а полунасоченият тип създава коничен модел на разпределение на енергийното поле. 

Доплеров принцип на работа

Доплеров принцип на работа 

Пример за верига за предаване на ултразвуков непрекъснат сигнал.

Пример за верига за предаване на ултразвуков непрекъснат сигнал

Пример за верига за предаване на ултразвуков непрекъснат сигнал 

Области на използване на аларми против кражба.

Ултразвуковите детектори, които могат да откриват движещи се обекти, имат широк спектър от приложения, например откриване и контрол на автоматично отваряне и затваряне на врати;автоматични лифт стартери;алармен детектор против кражба и др. Характеристиката на този детектор е, че може да прецени дали в засечената зона има активни хора, животни или други движещи се обекти.Има голяма контролна обиколка и висока надеждност. 


Време на публикуване: 19 декември 2022 г